BPN CG besøker Toulouse

I slutten av mai 2017 besøkte medlemmer fra Borg Plast-Net Composite Group (BPN CG) kompositt miljøet i Toulouse i Frankrike. Byen er kjent for å være ett av tyngdepunktene innen europeisk kompositt miljø og har blant annet en betydelig fly industri.

Av Jon Hermansen

Oslo by har en samarbeidsavtale med Toulouse som omfatter flere områder, inkludert et industrielt samarbeid.  Det var gjennom denne avtalen at BPN CG fikk gjennomført besøket. En stor del av æren skal også gå til nordmannen Einar Sørensen som delvis bor i Toulouse og som er avtalens kontakt person.


Første post på programmet ar et besøk til ICA, eller Institut Clement Ader som er det fulle navnet. ProfessorenePhilippe Olivier og Bruno Castanié fra avdeling for ”Composite Materials and Structures” tok i mot og fortalte om instituttets arbeid innen kompositt materialer. naturlig er flyindustrien tunge brukere av instituttet og mye er derfor sentrert rundt flydeler. ICA har flere store prosjekter på gang innen moderne kompositt materialer og teknikker.

INSA, som er det nasjonale vitenskapelige universitet ble også besøkt. Her fikk deltakerne også møte norske studenter som deltar i NORGINSA programmet.

Toulouse området er spekket med institutter og FoU sentre slik som CIRIMAT (Centre Inter-universitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux) ved Paul Sabatier universitet. Her ble PHYPOL (Physique des polymères) avdelingen besøkt. ”Rosinen i pølsa” for å si det slik, var møtet IRT (Institut Recherche Technologie Saint-Exupéry) og Aerospace Valley med fokus på kompositter, produksjon og mulig samarbeidsprosjekter innen nye teknologier. Her ble det knyttet viktige kontakter som kan bety et mer utvidet samarbeid i fremtiden.

Deltakerne samlet utenfor ICA (Foto: Tor Prøitz)

Deltakerne samlet utenfor ICA (Foto: Tor Prøitz)