Nyhetsbrev - oppdatering pr mars 2017

Flere av nettverkets medlemmer påpeker at de ikke har mottatt nyhetsbrev fra BPN på en stund. Årsaken er vi ikke sikre på men tror at masse utsendelser lett kan havne i SPAM filteret. Av den grunn har vi valgt å gå vekk fra å bruke "Mailchimp programmet" til utsendelser og satser i stedet på å publisere nyhetene her på web siden. Sjekk derfor jevnlig!